Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/vhosts/maasvallei.nu/httpdocs/includes/dbconnect.php on line 5
MAASVALLEI - werken aan de Raadhuislaan
(0412) 85 30 02
 
 
 
Werken
aan de
Raadhuislaan

DE VISIE VAN JACQ SR.

APR
27

Het centrum en de Raadhuislaan

Versterking in plaats van versnippering – Een pas op de plaats?

Geachte lezer ,

Onderstaand vind u een brief aan de gemeenteraad over het winkelcentrum en de Raadhuislaan en directe omgeving gevat in een summiere ruimtelijke setting van heel Oss.Aan de gemeenteraadAl een tijdje baren twee ontwikkelingen in Oss mij grote zorgen. De vitaliteit in het winkelcentrum is de eerste. De status van de Raadhuislaan is de tweede.

Het goede nieuws is: als u in staat bent om deze gebieden niet langer als losse eilanden te beschouwen, maar als één geheel, kan er een gebied ontstaan dat een absolute verrijking is voor het gehele Osse centrumgebied. Ik geef u graag mijn korte visie hierop.

1. Het Osse winkelcentrum


Ten eerste zijn er de ontwikkelingen in het Osse winkelcentrum. De leegstand in het centrum valt nog mee (behalve aan de Wal en natuurlijk het V&D-pand), maar de bereikbaarheid van het winkelcentrum laat wel te wensen over. Zo is de centrumrondweg aan de noordzijde geen rondweg en is de zuidelijke rondweg te druk. Bovendien kiezen en kozen steeds meer winkeliers en andere ondernemers voor een locatie op of nabij een bedrijventerrein, vanwege de hoge huurprijzen in het centrum. Bovendien ondervinden zij flinke concurrentie van (landelijke) webwinkels. Krimp in het centrum lijkt derhalve éérder te verwachten dan expansie.

2. De Raadhuislaan


Ten tweede is er de Raadhuislaan. Een unieke erfenis uit het verleden, met een schat aan potentie voor de toekomst. De aandacht voor de Raadhuislaan is echter gering, en áls de Raadhuislaan onderwerp van gesprek is, is dat vaak in negatieve zin (bijvoorbeeld vanwege het vertrek van functies). Terwijl men bijna nergens in Nederland anders zo’n logisch ruimtelijk gebied vindt, vól dienstverlening, gehuisvest in ruime gebouwen in een potentieel parkachtige omgeving!

In plaats van het unieke karakter van de Raadhuislaan te versterken, wordt het ondermijnd met verschillende merkwaardige besluiten. Eén ervan is het voornemen om de bibliotheek naar het centrum te verhuizen. Los van de problemen die dat oplevert (ik noem er één: waar moeten de ruim 700 bezoekers per dag parkeren, naast al het winkelend publiek?), wordt hiermee het dienstenaanbod van het centrum vertroebeld. Verder hebben instituten als het Belastingkantoor en BrabantZorg (deels) voor een andere locatie gekozen. Zij hadden niet misstaan in de Raadhuislaan. Sterker nog: zouden enkele dienstverleners wel vertrokken zijn als Oss en het Osse College van B&W zich zelfbewuster hadden opgesteld?

Wat is de oplossing?


Zoals u wellicht weet, ben ik een betrokken inwoner van Oss. Ik zou u deze notitie dan ook niet presenteren zonder een overweging aan te bieden in de richting van een oplossing om de centrifugale kracht uit zowel het winkelcentrum als de Raadhuislaan te stoppen.

Tweepolig centrum


Ik zie de Raadhuislaan en het winkelcentrum als perfecte elementen voor een tweepolig centrum van Oss. Waar de knusheid van het centrum een concentratie is en blijft van wonen, winkelen en horeca, en bestaande gebouwen zo mogelijk aangepast worden aan de uitstraling van de overige bebouwing (kleiner en sfeervoller). De V&D-kolos zou in mijn ogen gesloopt moeten worden om mentale en fysieke ruimte te creëren voor de toekomst. Met Titus Brandsma als imposante en historische wachter van het centrum.

Stadsparkachtige omgeving


In de Raadhuishuislaan zie ik verder een verbinder, een geleider naar het winkelcentrum toe. En wel in de vorm van een stadsparkachtige omgeving. Met anders gegroepeerde bomen, meer dwarsverkeer, één autostrook voor beide rijrichtingen en fietsstroken, gelieerd aan loopverkeer. En bovenal: met een florerende diversiteit aan dienstverleners. Openbaar bestuur, handhaving, cultuur, zorg, zakelijke diensten: de Raadhuislaan is min of meer hun thuis, net als voor de bezoeker.

Integrale aanpak


Een integrale aanpak van beide gebieden is nodig om tot een organisch geheel te komen. Deze gemeenteraad kán toekomstgericht denken en opereren. Het College van B&W hééft een verreikende visie. Dat heeft u al meerdere malen bewezen, bijvoorbeeld bij het realiseren van de Weg van de Toekomst, de Talentencampus, de ontwikkeling op het ziekenhuisterrein en de bouw van ons glorieuze gemeentehuis. Maar waar men groot denkt, mag men nooit vergeten ook klein te denken. Had het wat minder verreikend kunnen zijn, ten gunste van meer aandacht voor het centrum en de Raadhuislaan?

Wijsheid en zachte hand


Het is aan het gemeentebestuur met wijsheid de stadsontwikkelingen te volgen en met zachte hand te sturen. Een integrale aanpak nu, met tegelijk aandacht voor winkelcentrum en Raadhuislaan én – breder gezien – voor de complete toekomst van de regio Maasland. Denk bijvoorbeeld aan:

Betere ontsluiting van het centrum: via de Singel 1940-1945, de Vierhoeksingel, de Begijnenstraat en bypasses (onder andere langs de witte molen).

Geïntegreerde samenwerking tussen de gemeente en middenstand, met als doel:

1. Streven naar een compact centrum. Met het slopen van het V&D-pand wordt letterlijk de leegstand afgebroken.
2. De toeleidende routes optimaliseren door minder bewinkeling toe te staan. Dat bevordert centrumbezoek en schept ruimte voor wonen (bijvoorbeeld appartementen). Voorwaarde is wel dat de gemeente het bestemmingsplan wijzigt.
3. Stadsvilla’s ontwikkelen in de toeleidende routes naar het winkelcentrum. (1)

Aankoop van het Belastingkantoor. Verkoop de bovenste laag aan BrabantWonen en behoud het parkeerterrein en de onderlaag voor verhuur aan ondernemers (of wellicht voor het inrichten van een Kenniscentrum, waarover zo dadelijk meer).

Een verbinding tussen het winkelcentrum en de Raadhuislaan, door middel van een parkeergraaf tussen de Lievekamplaan en de Boterstraat. (2)

De Raadhuislaan laten floreren. Theater, bibliotheek en Muzelinck sluiten op elkaar aan en vullen elkaar aan.

De Raadhuislaan ontwikkelen/herinrichten als stadspark.

Een kenniscentrum in de Raadhuislaan, met samenwerkende partners als de bibliotheek, de Volksuniversiteit, het gemeentearchief, onderdak voor de 200 Osse leesgroepen en (bij)scholingsruimtes voor de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs.

Waar mogelijk een (misschien tijdelijke?) huurverlaging realiseren/stimuleren (subsidie?) in het winkelcentrum, die verdere leegstand voorkomt. In mijn eigen onroerend goed (Kruisstraat en Maasvallei) heeft een eigenmachtige huurverlaging van 20-25% geleid tot opvulling van de totale leegstand.

Tot slot


Voor veel van mijn aanbevelingen heb ik concrete ideeën, voorbeelden en voorstellen. Ik bied u, als bevlogen ondernemer en betrokken Ossenaar, heel graag mijn medewerking aan bij het verruimen, uitwerken en verfijnen ervan. Zodat we samen aan de slag kunnen met het vormgeven én behouden van een compleet, vitaal en tweepolig centrum.

Jacq van der Pas1) Een stadsvilla is een oerhuis, waarin alle denkbare functies kunnen plaatsvinden. Het is een vierkant gebouw dat via een patio verbonden is met de straat. Geschikt voor huisvesting van een gezin, maar ook ideaal voor meerdere appartementen of het herbergen van kleine bedrijven. Hiervoor is een wijziging van het bestaande bestemmingsplan nodig.

2) Voorstel parkeergraaf: 30-50 meter breed, half ondergronds met in de lengte een promenade van 20 meter breed en 2 open stroken van 10 meter breed. In die strook 20 torentjes van woningen (appartementen) in 4 lagen realiseren. Dit levert de gemeente veel geld op. Ruim voldoende bijvoorbeeld om infrastructurele veranderingen in de Raadhuislaan te bekostigen. Bovendien heeft dit project de potentie om de landelijke pers te halen en ik verwacht dat er zelfs Europese subsidie in de wacht te slepen is.